Nederlands Nederlands Nederlands NL

Van 'hulpmiddel' naar 'doemiddel'

Firevaned campagne ‘Geen hulp (meer) nodig’

In Nederland zijn er meer dan 2 miljoen mensen met een beperking, wat neerkomt op ongeveer 1 op de 9 personen. Het gebruik van hulpmiddelen kan voor hen een aanzienlijke verbetering betekenen in zelfstandigheid en levenskwaliteit. Echter, vanwege wetgeving en regelgeving zijn hulpmiddelen niet altijd voor iedereen toegankelijk. Dit heeft directe gevolgen voor de zelfredzaamheid en de zorglasten van miljoenen mensen.

Life & Mobility is actief lid van de branchevereniging voor hulpmiddelen: Firevaned. Firevaned is onlangs gestart met de campagne: “Geen hulp (meer) nodig”. Met deze campagne wil Firevaned een gesprek starten – een discussie beginnen. Rumoer creëren en een publiek debat op gang brengen. Zowel in de maatschappij als in de media.

Bij Life & Mobility geloven we ook dat hulpmiddelen veel waarde toevoegen aan de maatschappij en staan daarom achter het statement. Deze middelen dragen bij aan fysieke, mentale en sociale veerkracht in het leven. Ze bevorderen gelijke kansen en zelfstandigheid, en verlichten daarnaast de last van zorgprofessionals, waardoor zij hun ondersteuning kunnen richten op degenen die het het meest nodig hebben.

Het doel van de campagne is dat iedereen optimaal kan deelnemen aan de samenleving. Het is tijd om hulpmiddelen daarom anders te gaan zien en hun toegevoegde waarde te erkennen. Het begrip 'hulpmiddel' is daarom niet langer toereikend. Een 'doemiddel' maakt het mogelijk.

Hoe kun je actie ondernemen? Met de campagne 'Geen hulp (meer) nodig' wil branchevereniging Firevaned en al haar aangesloten bedrijven een dialoog op gang brengen. Je kunt dit initiatief ondersteunen door het pleidooi te ondertekenen en te helpen om in Nederland een andere visie op hulpmiddelen te stimuleren. Samen kunnen we het heersende beeld over deze middelen veranderen.

Onderteken het pleidooi op www.doemiddel.nl.

16-9_F1

Terug naar overzicht